هیتر گازی پلار 525

        مقایسه محصول
کد کالا:      28641
وضعیت: موجود
انتخاب رنگ:
انتخاب گارانتی:
پلار ( ارسال رایگان )
قیمت: ۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان
رنگ: / گارانتی:
قیمت: موجود نیست

معرفی محصول • هیتر گازی پلار 525
 • انرژی ورودی: 45000 کیلوکالری در ساعت
 • بازده حرارتی: 80 درصد
 • ابعاد: ارتفاع 114-  عرض 61- عمق 67 سانتی متر
 • وزن: 12 کیلوگرم
 • جنس بدنه: فلزی
 • فن دار 
 • مناسب برای فضای : تا 700 متر مکعب
 • طبقه بندی رنگ : قهوه ای

مشخصات فنی • شناسنامه کالا

 • 28641
 • هیتر گازی 40000 کیلوکالری پلار مدل 525 رنگ قهوه ای با ضمانت اصلی پلار
 • هیتر گازی پلار 525
 • در حال تولید

نقد و بررسیاین محصولات ازانوع یونیت های هیترگازسوزبا جابجایی رانشی(forced convection)هستندکه بااستفاده ازگازطبیعی(گازشهری)بعنوان سوخت ودرظرفیت بالاوباکمک یک فن دمنده،حرارت ایجادشده رابه محیط عمل منتقل مینمایند،به گونه ای که حرارت ایجادشده توسط مشعل هاواردمبدل حرارتی شده وفن دمنده بادمیدن باد،حرارت مبدل راازطریق یک دریچه به بیرون رانده وعلاوه برخنک کردن مبدل وانتقال حرارت آن به محیط باعث افزایش راندمان محصول نیزمی شود.

  این محصولات به گونه ای طراحی شده اند که بطوراتوماتیک فن ومشعل راتحت کنترل داردوهمواره گرمایی مطلوب برای مصرف کننده ایجادمی نمایند.

     دراین محصولات نیازی به آب وتاسیسات جانبی موتورخانه ای نمی باشدودرنتیجه مشکلات خوردگی وهزینه های نگهداری این سیستم هارانیزبه دنبال نخواهندداشت.

شرح عملکرد:

شیرکنترل چندکاره این نوع محصول دارای دوبوبین مکانیکی والکتریکی می باشدکه درمرحله اول، مشعل(پیلوت)آن همانندسایرلوازم گازسوزبوسیله گرم شدن ترموکوپل ومغناطیسی شدن بوبین مکانیکی روشن می شود،درادامه باروشن نمودن کلیدبرق اصلی مشعل(بصورت دستی)،بوبین الکتریکی تحریک شده ومسیرگازبه مشعل رابازمی نمایدوگازبه یک مشعل هشت تایی جریان می یابد،محصولات احتراق ازطریق پره های موجوددربالای مشعل هابه طرف بالاحرکت نموده وواردمبدل حرارتی می شوندوپس ازگذراندن مسیرکلاهک تعدیل جریان تنوره،به طرف لوله دودکش هدایت می شوند،مبدل حرارتی درمرکزوسیله بطوری واقع شده است که درپشت آن یک فن دمنده قوی ودرمقابل آن دریچه خروج هوای گرم قراردارد،پس ازگرم شدن مبدل،فن ازطریق ترموستات جداری هانیول(Honywell)فرمان گرفته وروشن می شودوبادگرم رابه دریچه بزرگ روبروی مبدل هدایت می کند،درصورتیکه غلبه فن به مبدل باعث کاهش دمای خروجی گردد،ترموستات مذکوربطوراتوماتیک فن راخاموش می نمایدواین عمل دائما تکرارشده وهمواره هوایی گرم ومطبوع برای مصرف کننده ایجادمی نماید،همچنین این محصول مجهزبه سیستم ایمنی دربرابرآتش سوزی می باشد،بطوریکه درصورت ازکارافتادن فن یاقطع سیم کشی فن که می توانددراثرحمل ونقل ناصحیح ویا بی احتیاطی اتفاق بیافتد،ترموستات هانیول بااحساس نمودن دمای بیش ازحدمبدل،اقدام به قطع جریان برق شیرکنترل وبسته شدن مسیرگازبوبین الکتریکی می شودومشعل هاراخاموش می نماید.

اجزای اصلی:

ترموستات هانیول:این ترموستات دارای سه کنترل حدی برای درجه حرارت مبدل می باشدکه به روش چرخشی(Dial-type)عمل می نماید،اولین تنظیم جهت خاموش نمودن فن،تنظیم بعدی جهت روشن نمودن فن وتنظیم سوم جهت خاموش نمودن مشعل درنظرگرفته شده است.
شیرکنترل التروسیت810:یک شیرکنترل گازچندکاره برقی است که باداشتن دوبوبین(مکانیکی والکتریکی)عمل جاری ساختن سوخت به پیلوت ومشعل هاراانجام می دهد،پیلوت باستفاده ازبوبین مکانیکی وبصورت دستی روشن می شودوروشن شدن مشعل هابوسیله برق وتحریک بوبین الکتریکی صورت می پذیرد.
مبدل حرارتی:این مبدل ازهشت ردیف کانال خروج محصولات احتراق وکلاهک تعدیل جریان تنوره تشکیل شده است که بوسیله رنگ نسوزمقاوم به حرارت(تا600درجه سانتیگراد)پوشش داده شده است،تاضمن مقاومت حرارتی وخوردگی،انتقال حرارت مشعل راتاحداکثرممکن میسرسازد.
مشعل اصلی:مشعل(برنر)اصلی این محصول ازهشت مشعل مجزاتشکیل شده که ازجنس استینلس استیل بوده وبرروی یک استاندمحکم بصورت موازی قرارداده شده است،همچنین هشت ژیگلورمجزاکه برروی یک مانی فول نصب شده اند،میزان گازورودی به آنراتنظیم می نماید.
سیستم نظارت برشعله:این سیستم شامل پیلوت وترموکوپل می باشدکه ضمن روشن نمودن مشعل اصلی محصول وایجادشرایطstand by وظیفه نظارت برعملکردصحیح شعله وجلوگیری ازخطرات ناشی ازبی احتیاطی یاقطع ووصل شدن گازرابرعهده دارد
فن دمنده:این فن ضمن انتقال حرارت ازمبدل به محیط وگردش هوای گرم افزایش
کاربرد:

این محصولات ازنوع مصرف داخل ساختمان(Indoor type)می باشند
امکان نصب این محصول برروی زمین یادربلندی میسراست
مناسب محیط های عمومی مانندبانک ها،ادارات،دانشگاه ها،سالن های ورزشی،فروشگاه های بزرگ، رستوران ها،مساجد،سالن های اجتماعات،کارخانه ها،کارگاه هاو….می باشد
درهرنوع آب وهوای جغرافیایی قابل استفاده است