نمایش همه‌ی ۶ محصول
غذاساز کنوود FDP613
غذاساز کنوود FDP613 ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
غذاساز کنوود FDP623
غذاساز کنوود FDP623 ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
بخارپز اپکس AFS220
بخارپز اپکس AFS220 ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
آون توستر اپکس AOT600
آون توستر اپکس AOT600 ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
پلوپز اپکس ARC504
پلوپز اپکس ARC504 ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ساز و گریل اپکس ASM202
ساندویچ ساز و گریل اپکس ASM202
۱۴۳۰۰۰۰
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان