ماشین اصلاح پرینسلی PR465AT
سشوار مسافرتی متئو MHD15
سشوار فلر HD1800
سشوار فیلیپس HP8230/50
آسیاب قهوه و ادویه فلر EG151S
اتو مو فلر HI35
سشوار فلر HD2000
موزن گوش، بيني و ابرو فيليپس NT3160
همزن متئو HM502
بند انداز پرینسلی مدل PR519AT
کتری برقی فلر EK072
تخم مرغ پز 8 تایی دلمونتی DL685
گوشت کوب برقی متئو MHB18
موزن گوش و بینی پرینسلی PR447AT
آرام پز متئو SL95
سشوار فیلیپس HP8229
تخم مرغ پز 7 تایی دلمونتی DL675
بافت مو بابیلیس TW1100
اتو مو پرینسلی PR152AT
اتو مو پرینسلی PR150AT
برس حرارتی بیشل BLHS002
برس حرارتی پرینسلی PR322
سشوار پرینسلی PR238
اتو مو پرینسلی PR128AT
برس حرارتی بیشل BLHS002 و اتو مو بیشل BLHS001
سشوار پرینسلی PR259AT
اتو مو بیشل BLHS001
اتو مو پرینسلی PR121AT
سشوار فیلیپس HP8103/00
بند انداز و سنگ پا برقی پرینسلی PR519AT
ماشين اصلاح فيليپس HC3100/15
سشوار پرینسلی PR317AT
قهوه ساز کاپر CM415