ریش تراش آکواتاچ فیلیپس AT890
ماشین اصلاح سر و صورت و بدن فلر BC5
ماشین اصلاح فیلیپس BG2024
ماشین اصلاح فیلیپس BG2036
سشوار فیلیپس BHD176
ماشین اصلاح فیلیپس BT5200/16
سشوار فلر HD1800
سشوار فلر HD2000
سشوار فلر HD2010
اتو مو فلر HI35
اتو مو و فرکننده فلر HI50
اتو مو فلر HI60
اپیلاتور فیلیپس HP6423
سشوار فیلیپس HP8229
سشوار فیلیپس HP8230/50
اتومو فیلیپس HP8316
سشوار فیلیپس HP8233
حالت دهنده مو فیلیپس HP8698
سشوار مسافرتی متئو MHD15
موزن گوش، بيني و ابرو فيليپس NT3160
سشوار برس دار بوش PHA5363
سشوار مسافرتی بوش PHD1151
سشوار بوش PHD7962DI
سشوار چرخشی پرنسلی PR306AT
ست مانیکور پدیکور فلر PMS7
ماشین اصلاح فیلیپس QC5115
ماشین اصلاح فیلیپس QS6161/32
بافت مو بابیلیس TW1100
موزن گوش و بینی پرینسلی PR447AT